02 Usługi

Transport ADR

Działamy zgodnie z międzynarodową konwencją ADR, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Zapewniamy organizację transportów ADR w zakresie:

  1. doboru odpowiedniego środka transportu,
  2. dostępności wszystkich samochodów od 1T – 24T,
  3. szybkości, sprawności i terminowości dostaw,
  4. kompleksowego doradztwa prowadzonego przez naszych certyfikowanych pracowników.

Skontaktuj się z nami

Materiały
wybuchowe

Gazy palne

Gazy niepalne

Gazy trujące

Ciecze zapalne

Materiały stałe
zapalne

Materiały
samozapalne

Niebezpieczne w
zetknięciu z wodą

Utleniające

Nadtlenki
organiczne

Trujące

Zakaźne

Radioaktywne

Żrące

Niebezpieczne