06 Strona

Polityka prywatności i cookies

Szanowni Państwo!

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Pani/Panu informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są Pani/Pana dane podczas Pani/Pana wizyt na naszej stronie internetowej dostępnej pod adresem https://galanlogistics.pl (dalej: Strona), jak również gdy kontaktuje się Pani/Pan z naszą firmą i utrzymuje z nami relacje gospodarcze. Służy ona przekazaniu Pani/Panu informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „GALAN LOGISTICS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance, adres: ul. Szczecińska 26, 73-108 Kobylanka, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327253, NIP: 8561811616, REGON: 320648101 (dalej: GALAN LOGISTICS). We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami mailowo na adres: kontakt@galanlogistics.pl, telefonicznie pod numerem +48 91 447 15 21 lub listownie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

W jakim celu pozyskujemy Pani/Pana dane i na jakiej podstawie je wykorzystujemy?

Pani/Pana dane osobowe, w zależności od celu w jakim się z nami Pani/Pan kontaktuje, mogą być przez nas przetwarzane w celu:

 • wykonania wiążących nas z Panią/Panem umów lub umów które wiążą nas z Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem z którym Pani/Pan współpracuje/reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO),
 • prowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego),
 • udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość mailową, w tym również poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
 • badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej Stronie, prowadzeniu badań rynku i opinii, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

dane podawane dobrowolnie

 • w celu wykonania umów przetwarzamy dane, które są niezbędne dla realizacji tego celu, a w przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem, reprezentantem lub osobą współpracującą z naszym kontrahentem, Pani/Pana dane osobowe, które przekazane zostały nam przez Pani/Pana pracodawcę lub podmiot z którym Pani/Pan współpracuje/reprezentuje,
 • w celu prowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe znajdujące się w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny przetwarzany Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, a także ewentualne inne dane osobowe podane przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym lub przesłanej wiadomości.

dane zbierane automatycznie

Podczas korzystania przez Panią/Pana z naszej Strony zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania ze strony internetowej, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę może Pani/Pan cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane?

W zależności od celu, w którym przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, mogą być one przez nas przetwarzane przez następujące okresy:

 • wykonanie umów – przez okres wykonania umowy, którą z nami Pani/Pan zawarł lub którą zawarł z nami Pani/Pana pracodawca lub podmiot z którym Pani/Pan współpracuje/reprezentuje, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy,
 • rekrutacja – do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, a w przypadku gdy wyraziła Pani/Pan odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania,
 • udzielenie odpowiedzi – przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres jej archiwizacji na nasze potrzeby wewnętrzne,
 • prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej Pani/Pana aktywności na Stronie,
 • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Czym są pliki cookies?

Nasza Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Pani/Panu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Pani/Panu informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 • Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony. W tym zakresie korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Pani/Pana odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki został spędzony przez Panią/Pana na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Google Ads oraz Facebook Pixel, by kierować do Pani/Pana reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC oraz Facebook.
 • Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Linkedin.
 • Cookies własne. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
 • Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pai/Pan korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze na którym umieszczona jest strona. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Pani/Pana identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. GALAN LOGISTICS w zasadzie nie wykorzystuje logów serwera.

Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy na naszej Stronie stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analitycs, reCAPTCHA) oraz Facebok Inc. (Facebook Pixel). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać Pani/Pana dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Pani/Pana będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani/Panu możliwość uzyskania od nas kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Jakie Pani/Panu przysługują prawa?

Z związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: kontakt@galanlogistics.pl, telefonicznie pod numerem +48 91 447 15 21 lub listownie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do:

 • dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, masz Pani/Pan prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych, tj. żądanie otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy Panią/Pana do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony pragniemy Pani/Panu wyjaśnić, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Pani/Panu zawsze – jeżeli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dopuścimy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pana możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze może Pani/Pan również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Pani/Pan temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyśle Pani/Pan wiadomość na adres e-mail (wskazany powyżej) lub pisemnie na adres naszej siedziby również wskazany powyżej.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych

GALAN LOGISTICS gwarantuje Pani/Panu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone przez nas z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

GALAN LOGISTICS zapewnia, aby dane osobowe:

 • przetwarzane były zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane były w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • były przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

GALAN LOGISTICS opiera przetwarzanie danych osobowych na następujących podstawach:

 • legalność – dbamy o ochronę prywatności i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa;
 • bezpieczeństwo − zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie;
 • prawa Jednostki − umożliwiamy osobom, których dane osobowe są przetwarzane, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
 • rozliczalność –zapewniamy należyte udokumentowanie sposobu spełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Komu udostępniane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przepisami prawa, a także podmiotom świadczącym dla nas usługi na podstawie zawartych przez nas umów, dotyczących m.in. usług księgowych, dostawy systemów informatycznych i IT, usług prawnych, podatkowych, audytowych i windykacyjnych, usług archiwizacji dokumentów, usług kurierskich, a także usług reklamowych i marketingowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.