06 Page

Polityka prywatności i cookies

W niniejszym dokumencie znajdzie Pan/Pani zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://galanlogistics.pl/

Administratorem strony jest GALAN LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobylance (73-108) przy ulicy Szczecińskiej 26 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000327253, numer NIP: 8561811616, numer REGON: 320648101, której akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: GALAN LOGISTICS).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności lub w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może Pan/Pani skontaktować się z GALAN LOGISTICS pod adresem e-mail: bok@galanlogistics.pl; telefonicznie: +48 91 447 15 21 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany wyżej.

Dane osobowe

Kontaktując się z GALAN LOGISTICS (w tym przez formularz kontaktowy) przekazujesz GALAN LOGISTICS swoje dane osobowe, a GALAN LOGISTICS gwarantuje Panu/Pani, że Pana/Pani dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Pana/Pani wyraźnej zgody (poza podmiotami/kategoriami podmiotów, o których mowa w dalszej części niniejszego dokumentu).

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Kontakt e-mailowy i przez formularz dostępny na stronie. Kontaktując się z GALAN LOGISTICS za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazuje Pan/Pani GALAN LOGISTICS swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości może Pan/Pani zawrzeć również inne dane osobowe.

Kontaktując się z GALAN LOGISTICS za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej przekazuje Pan/Pani GALAN LOGISTICS swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko/nazwę firmy, miasto, kod pocztowy, województwo, numer NIP, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego. Ponadto, w treści wiadomości może Pan/Pani zawrzeć również inne dane osobowe.

Pana/Pani dane w obu przypadkach przetwarzane są w celu kontaktu z Panem/Panią, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu z GALAN LOGISTICS. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne GALAN LOGISTICS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i GALAN LOGISTICS nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Ma Pan/Pani prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaka prowadzona była z GALAN LOGISTICS (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy GALAN LOGISTICS, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pana/Pani strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia. RODO przyznaje Panu/Pani następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. GALAN LOGISTICS zachęca Pana/Panią do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony GALAN LOGISTICS uważa za potrzebne wyjaśnić Panu/Pani, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Panu/Pani zawsze – jeżeli przy przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych GALAN LOGISTICS dopuściło się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze może Pan/Pani również zwrócić się do GALAN LOGISTICS z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Pana/Pani temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyśle Pan/Pani wiadomość na adres e-mail (wskazany powyżej) lub pisemnie na adres naszej siedziby również wskazany powyżej. Podany powyżej adres e-mail może Pan/Pani wykorzystać w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Bezpieczeństwo. GALAN LOGISTICS gwarantuje Panu/Pani poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone przez GALAN LOGISTICS z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

GALAN LOGISTICS zapewnia, aby dane osobowe:

 • przetwarzane były zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane były w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • były przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • były przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

GALAN LOGISTICS opiera przetwarzanie danych osobowych na następujących podstawach:

 • legalność – GALAN LOGISTICS dba o ochronę prywatności i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa;
 • bezpieczeństwo − GALAN LOGISTICS zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych podejmując stale działania w tym zakresie;
 • prawa Jednostki − GALAN LOGISTICS umożliwia osobom, których dane osobowe są przetwarzane, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
 • rozliczalność – GALAN LOGISTICS zapewnia należyte udokumentowanie sposobu spełniania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Wykaz powierzeń. GALAN LOGISTICS powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom. GALAN LOGISTICS informuje, że Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • Firmom księgowym współpracującym z GALAN LOGISTICS;
 • Kancelariom prawnym współpracującym z GALAN LOGISTICS;
 • Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT GALAN LOGISTICS;
 • Agencjom reklamowym i marketingowym współpracującym z GALAN LOGISTICS.

Wszystkie podmioty, którym GALAN LOGISTICS powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC (np. Google reCAPTCHA, Google Analytics) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub inne podmioty z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania od Administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Podmiot ten jest wpisany na listę Tarczy Prywatności EU-USA i widnieje w rejestrze pod adresem https://www.privacyshield.gov/list jako aktywny.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Informacja o cookies. Strona GALAN LOGISTICS, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Panu/Pani najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pana/Pani urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Panu/Pani informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze może Pan/Pani zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Korzystanie z te strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 • Analiza i statystyka. GALAN LOGISTICS wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony. W tym zakresie GALAN LOGISTICS korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Pana/Pani odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki został spędzony przez Pana/Panią na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Marketing. GALAN LOGISTICS korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Google Ads oraz Facebook Pixel, by kierować do Pana/Pani reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC oraz Facebook.
 • Narzędzia społecznościowe. GALAN LOGISTICS zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Linkedin.
 • Cookies własne. GALAN LOGISTICS wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
 • Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Pana/Pani adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pan/Pani korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze na którym umieszczona jest strona. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez GALAN LOGISTICS w celu Pana/Pani identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. GALAN LOGISTICS w zasadzie nie wykorzystuje logów serwera.