02 Usługi

Logistyka magazynowa

Oferujemy kompleksowe usługi logistyczne przepływu materiałów dostosowane do Państwa potrzeb w całym procesie łańcucha dostaw. W celu usprawnienia tego procesu wybudowaliśmy halę magazynowo logistyczną, która pełni funkcję magazynową dla towarów przyjętych w ramach zleceń wykonywanych przez firmę.

W celu obniżenia kosztów dokładnie analizujemy i planujemy działania logistyczne na zewnątrz i wewnątrz firmy. Nasze usługi są indywidualnie dopasowane do konkretnych wymagań klientów przez cały proces od dostaw półproduktów na linię produkcyjną, poprzez magazynowanie, oraz dystrybucję wyrobów finalnych.

Galanlogisticsuslugamagazynowania

Obsługa Logistyczna jest również formą outsourcingu, przez co dochodzi do obniżenia kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcjonalności łańcucha dostaw. Jakość zarządzania jest w pełni wspierana przez technologie IT, które są jednym z najważniejszych elementów naszej przewagi konkurencyjnej.

Główną zaletą naszych usług  magazynowania jest załadunek i rozładunek 7 dni w tygodniu 24h.

Bazując na doświadczeniu naszych pracowników oraz współpracy z naszymi kooperantami zapewniamy wysoką jakość usług:

 1. magazynowania,
 2. cross-dockingu,
 3. dystrybucji krajowej i międzynarodowej,
 4. zarządzania łańcuchem dostaw,
 5. indywidualnych rozwiązań logistycznych.

Oferujemy naszym klientom:

 • Całodobową ochronę.
 • Klasę odporności przeciwpożarowej magazynu powyżej 4000 mJ.
 • Załadunek, rozładunek i przeładunek.
 • Gospodarkę opakowaniami zwrotnymi.
 • Zarządzanie towarem w magazynie.
 • Kompletowanie ładunków drobnicowych i dystrybucję do miejsca przeznaczenia.
 • Doradztwo – transportowo – dokumentacyjne.
 • Możliwość najmu krótkoterminowego.
 • Streczowanie towarów.
 • CO-Paking.

Skontaktuj się z nami
Kontakt:
Przemysław Wiaterski
Koordynator ds. magazynu i eksploatacji
+48 91 447 15 40
+48 793 560 363
przemyslaw.wiaterski@galanlogistics.pl

600 miejsc paletowych na powierzchni 1000 m2.

Trzy rampy załadunkowo / rozładunkowe pozwalające na załadunek i rozładunek kilku samochodów o dowolnej zabudowie w tym samym czasie.

GalanlogisticsuslugimagazynowaniaMożliwość bocznego załadunku / rozładunku.