spedycja drogowa

Vägtransporter

Företaget GALAN LOGISTICS erbjuder komplexa tjänster inom rikstäckande och internationella godstransporter på vägar.
Våra flexibla, kundanpassade lösningar effektiviserar till fullo hela leveranskedjan.

Vi baserar på erfarenheter och en stabil bas av åkerier och speditionsföretag och ombesörjer kvalitet på tjänster vi erbjuder bland:

  • contenertransporter
  • transport av styckegods och parti
  • helbilstransporter 80-120m3
  • kombinerade transporter

Beroende på godspecifikation anordnar vi transport av:

  • farligt gods ADR
  • gods som kräver reglerad temperatur
  • stort gods

Vår offert riktas mot kunder med varierande krav och karaktär och är anpassad lämpligen till leveranstider:

  • JiT just in time – för bestämd tid
  • day definite – för bestämd dag
  • time definite – för bestäm tidsintervall