01 Firma

Ekologia, ochrona środowiska

Firma podejmuje działania, które mają na celu ochronę środowiska, przy jednoczesnym uwzględnianiu potrzeb społeczno-ekonomicznych. Wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015. Działania proekologiczne Galan Logistics sprowadzają się do:

  1. kontroli wpływu na środowisko i ograniczenia negatywnego wpływu na nie,
  2. ograniczenia emisji substancji do środowiska,
  3. budowanie świadomości środowiskowej swoich pracowników.