01 Firma

Polityka Jakości i Środowiska

Głównym celem działalności firmy Galan Logistics jest utrzymanie w warunkach zaostrzającej się konkurencji i stałego wzrostu wymagań klientów pozycji rzetelnego, godnego zaufania dostawcy kompleksowej obsługi logistycznej, poprzez świadczenie profesjonalnych i efektywnych usług w zakresie logistyki na rynku krajowym i międzynarodowym w tym również magazynowania oraz serwisowania taboru przy zapewnieniu wymaganej jakości udzielanych usług oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów.

Powyższe założenia uzyskujemy poprzez:

  • Zaangażowanie pracowników w świadczenie usług spełniających wymagania klienta;
  • Nawiązanie z klientem stosunków partnerskich, polegających na spełnieniu oczekiwań i wymagań;
  • Odpowiedni dobór i kontrola wiarygodności dostawców i ich produktów;
  • Wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom;
  • Prawidłową identyfikację aspektów środowiskowych działalności organizacji i określenie ich wpływu na otoczenie;
  • Minimalizację zużycia wody, surowców, energii oraz stałe ograniczanie emisji zanieczyszczeń w szczególności odpadów do środowiska;
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości oraz kształtowanie odpowiednich postaw u pracowników i dostawców organizacji;
  • Minimalizację wytwarzania odpadów oraz maksymalizację odzysku surowców wtórnych;
  • Monitorowanie tendencji panujących na rynku i wprowadzanie nowych usług;
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i spełnianie mających zastosowanie wymagań.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz ekspansja na rynku krajowym i zagranicznym.