01 Firma

Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2021 dla Galan Logistics.

Złotym Godłem QI wyróżnione zostały usługi świadczone przez Galan Logistics z zakresu kompleksowej usługi logistycznej na rynku krajowym i międzynarodowym oraz serwisu pojazdów mechanicznych. Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem Galan Logistics Sp. z o.o. w doskonalenie procedur zarządzania jakością, a także realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie usług.

Najwyższa Jakość QI to największy Program projakościowy w Polsce, który realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tytuł Najwyższa Jakość Quality International jest potwierdzeniem najwyższej jakości, a Złote Godło QI stanowi wymierną pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku Firmy.