01 Firma

Gepard Biznesu 2018 dla Galan Logistics

Galan Logistics został wyróżniony przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Galan Logistics Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 151,7%. To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.