01 Firma

Polityka jakości

Polityką firmy Galan Logistics jest utrzymanie w warunkach zaostrzającej się konkurencji i stałego wzrostu wymagań klientów pozycji rzetelnego, godnego zaufania dostawcy kompleksowej obsługi logistycznej, poprzez świadczenie profesjonalnych i efektywnych usług w zakresie logistyki na rynku krajowym
i międzynarodowym w tym również magazynowania i serwisowania taboru własnego i obcego.

Politykę jakości firma realizuje poprzez:

  • Dążenie do ciągłego doskonalenia procesów związanych z zaspakajaniem potrzeb klientów w zakresie kompleksowej obsługi logistycznej;
  • Utrzymanie i doskonalenie procesowego zarządzania jakością;
  • Coraz lepsze poznawanie wymagań obecnych i przyszłych klientów;
  • Poszerzanie usług oferowanych klientom poszukujących nowych kierunków dostaw;
  • Ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników;
  • Współpracę z takimi dostawcami, którzy tak jak Galan Logistics zorientowani są na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Firma zobowiązuję się do spełniania ustalonych wymagań klientów i ciągłego doskonalenia skuteczności swoich działań zgodnie z wymaganiami wdrażanych norm:

PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015