03 Kariera

Szkolenie

Firma Galan Logistics w zakresie zarządzania firmą skupia się na stałym podnoszeniu kompetencji swojej kadry zarówno wykonawczej jak i menedżerskiej. Ze względu na specyficzny charakter świadczonej przez firmę Galan Logistics usługi firma organizuje szkolenia dla wszystkich pracowników. Podczas szkoleń pracownicy zdobywają najnowocześniejszą wiedzę w takich obszarach jak zarządzanie, komunikacja, negocjacje czy marketing. Dzięki udziale w szkoleniach i wykorzystywaniu między innymi takich narzędzi jak Komunikacja Nieantagonizująca lub Sprzedaż Transformacyjna pracownicy zwiększają swoje kompetencje i poprawiają konkurencyjność rynkową organizacji.

Obecną i zarówno przyszłą potrzebą firmy w zakresie kształcenia pracowników jest posiadanie wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Menadżer firmy powinien być dobrym przykładem dla reszty pracowników. Firma zakłada ciągłe zwiększanie i uaktualnianie ich umiejętności i kompetencji zawodowych tak aby działali skutecznie i efektywnie. Menedżerowie zdobywają wiedzę na temat nowoczesnych strategii i rozwiązań dostosowanych do aktualnych warunków na rynku gospodarczym. Udział w szkoleniach powoduje zdecydowany wzrost wartości pracownika, dzięki czemu staje się on dla firmy cennym zasobem. Naszym celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz inwestowanie w nich.

Pracownicy dzięki zdobytym umiejętnościom są przygotowani do lepszego wykonywania zakresu swoich obowiązków i funkcji. Nabyta wiedza i umiejętności przyczyniają się do wzrostu ich skuteczności zawodowej na aktualnie zajmowanym stanowisku oraz pozwala zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku poprzez wykwalifikowaną kadrę.

Firma w swoje długoletniej strategii zakłada inwestycję w kapitał ludzki. Wzrost kompetencji pracowników został już dostrzeżony przez klientów firmy. Inwestycja w wiedzę wpływa bezpośrednio na wiarygodność firmy oraz podnosi bezpieczeństwo świadczonych przez nią usług. Wypracowany oraz codziennie stosowany przez pracowników firmy Galan Logistics system wartości (zaangażowanie, konsekwencja, szacunek, odpowiedzialność, uczciwość) pozwala budować stabilną i zaufaną markę. Obecni klienci oczekują czegoś więcej niż tylko realizacja zlecenia. Firma Galan daje im coś więcej, wyprzedzając ich oczekiwania.