04 Aktualności

Kreujemy przyszłość logistyki.

19.05.2020

Covid-19 sprzyja innowacyjnym i alternatywnym rozwiązaniom w łańcuchach dostaw. Niewątpliwie przyspieszył rozwój handlu elektronicznego w Polsce. Wiele firm już przyznaje, że w pierwszym półroczu 2020 roku udział e-commerce w sprzedaży będzie tak wysoki jak nigdy dotąd. Rynek ogłasza, że nastaje czas na rozwiązania typu smart, czyli te wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz wieloczynnikową analizę popytu i podaży. Nowe technologie umożliwiają automatyzację procesów w branży TSL – mówi Tomasz Sobel Menedżer ds. rozwoju. Rozwiązania 4.0 zdecydowanie pomogą zwiększyć rentowność poprzez inteligentne łączenie strony popytowej z podażową, automatyzację i wspieranie procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem ładunkami oraz kontrahentami. Większa popularność handlu elektronicznego wpłynie na zmianę w postrzeganiu logistyki i magazynów, które będą coraz częściej traktowane jako element przewagi konkurencyjnej i wartość dodaną do oferty firmy, a nie zbędny koszt – dodaje Tomasz Sobel.

Chcesz poznać naszą ofertę dostawy przesyłek ekspresowych w systemie JiT?
Chcesz skorzystać z naszej powierzchni magazynowej?
Napisz kontakt@galanlogistics.pl

Skontaktuj się z nami