04 Aktualności

Galan Logistics wspiera Markę Polskiej Gospodarki

10.06.2014

Firma Galan Logistics przystąpiła do programu Ministerstwa Gospodarki i udostępniła 8 naczep na których został umieszczony znak Firmowy Polska.

Marka Polskiej Gospodarki powstała w ramach realizacji projektu pn. Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych

 partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki. Projekt jest częścią projektu systemowego pod nazwą „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Poddziałanie 6.5.1.

Na podstawie wyników badań wizerunkowych opracowana została koncepcja wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki, w ramach której stworzono Księgę Marki Polskiej Gospodarki, w szczególności określono w niej atrybuty Marki, zaprezentowano pełen system identyfikacji wizualnej oraz tezy komunikacyjne dla komunikatów werbalnych.

Na podstawie szeroko zakrojonych międzynarodowych badań przeprowadzonych w ramach tego projektu wśród ponad dziesięciu tysięcy przedstawicieli środowiska biznesowego na czterech kontynentach zauważyliśmy, że Polacy, jako wykwalifikowani profesjonaliści, postrzegani są pozytywnie i oceniani bardzo wysoko. Jak wynika z przeprowadzonych badań, jest to najważniejszy atut Polski.

Kombinacja różnego rodzaju talentu Polaków, w różnych sektorach gospodarki, w Polsce i za granicą, tworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, w którym, i z którym warto współpracować i realizować działania biznesowe.

Innymi słowy, największym atutem, siłą Polski jest talent Polaków – określony jako Polska Power!

Koncepcja Marki Polskiej Gospodarki, opracowanej na potrzeby promocji gospodarczej Polski, opiera się na idei przewodniej Polska Power! Projekt został zrealizowany przez konsorcjum firm Ageron Polska i Ageron Internacional. Przy realizacji projektu współpracowali eksperci firmy Bloom Consulting.