02 Tjänster

Varulogistik

Vi erbjuder fullständiga tjänster inom logistik och materialflöden, anpassade efter dina individuella behov på varje steg i leveranskedjan. För att uppgradera hela processen har vi investerat och byggt ett logistiklager där vi förvarar varor som företaget ska hantera.

Vi sker ned kostnader genom att noggrant analysera och planera alla logistikåtgärder som tas inom företagets organisation och utanför. Våra tjänster anpassas individuellt efter kundens egna behov på alla steg, från leveransen av råvaror till produktionsanläggningen genom förvaring och distribution av slutprodukter.

Logistiken hanteras även som outsorcing för att minska kostnader utan att förlora någon funktion i leveranskedjan.

Ledningskvaliteten stöds av IT-tekniker som är vår största konkurrenskraft.
Vi baserar på vår personals erfarenhet och våra samarbetspartner och garanterar högkvalitativa tjänster inom:

  1. förvaring,
  2. crossdocking,
  3. inrikes och utrikes distribution,
  4. leveranskedjehantering,
  5. individuella logistiklösningar.

Kontakt

Przemysław Wiaterski
Drift- och förvaringssamordnare
+48 91 447 15 40
przemyslaw.wiaterski@galanlogistics.pl