02 Tjänster

Transport av farligt gods (ADR)

Vi följer det internationella ADR-direktivet som gäller vägtransport av farligt gods. Vi organiserar transport av farligt gods när det gäller:

  1. val av lämpligt transportfordon,
  2. tillgänglighet av alla fordon mellan 1T och 24T,
  3. snabba, effektiva leveranser som är alltid i tid,
  4. fullständig rådgivning från vår kompetenta personal.