02 Tjänster

Truck Service

För att uppgradera hela leveranskedjehanteringen har vi investerat i en serviceverkstad med plats för tre fordon som stöd för våra transporttjänster. På dessa 3 servicepunkter underhåller vi dragbilar med påhängsvagnar som ägs av Galan Logistics och våra underleverantörer.

Kontakt:
Paweł Wójcik
Chef för tjänsten
+48 509 529 253
pawel.wojcik@galanlogistics.pl

Galan Logistics Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 26
PL 73-108 Kobylanka

Request form