06 Page

Integritetsskydd

 • Personuppgiftsansvarig enligt den polska personuppgiftslagen (Polens författningssamling Dz. U. 2002:101:926 med senare ändringar) av den 29 augusti 1997 (kallad nedan för “lagen”) som hanterar personuppgifter lämnade av den vederbörande personen är: Galan Logistics Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2; 72-100 Goleniów, Polen, inskrivet till det polska företagsregistret Krajowy Rejestr Sądowy (Riksdomstolsregistret) vid Distriktsrätten Sąd Rejonowy i Szczecin, Näringsavdelning 8 för Riksdomstolsregistret med nummer KRS 0000327253, startkapital: 50 000,00 PLN, polskt skatteidentifieringsnummer NIP 8561811616; polskt företagsidentifieringsnummer REGON 320648101.
 • Personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter enligt lagen med hänsyn till föreskrifter i den polska lagen om e-tjänster.
 • Personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter som lämnats av den behöriga personen för att:
  a) kontakta den person som har fyllt i kontaktblanketten per telefon eller e-post;
  b) leverera tjänster i fall kunden använder sig av personuppgiftsansvariges erbjudande;
  c) marknadsföra egna tjänster;
  d) rekrytera personal.
 • Att hantera personuppgifter i andra syften än vad som anges i punkt 3 ovan blir möjligt endast efter ett separat godkännande vilket beskrivs i artikel 12.1.1 i den ovan nämnda personuppgiftslagen.
 • Personuppgiftsansvarig hanterar följande uppgifter:
  uppgifter nödvändiga att kontakta och i fall kunden använder sig av personuppgiftsansvariges tjänster att fakturera dessa tjänster och kontakta referenspersonen avseende uppdraget (i fall av kontaktblanketten eller ansökningsblanketten för jobbkandidater):
  – företagets namn;
  – kontaktpersonens namn;
  – ort;
  – postnummer;
  – län;
  – e-post;
  – telefon;
  – skatteidentifieringsnummer.
 • Personuppgiftsansvarig kan, för att följa avtalsbestämmelser och genomföra order, tillhandahålla personuppgifterna till andra mottagare av personuppgifter enligt artikel 7.6 i den ovan nämnda personuppgiftslagen, och särskilt till den som levererar post- eller sändningstjänster i samband med en betalningstjänst. Annars får personuppgifter göras tillgängliga enligt lagen eller efter ett godkännande som beskrivs i artikel 23.1.1 i den ovan nämnda personuppgiftslagen.
 • Varje person vilka personuppgifter hanteras av personuppgiftsansvarig har rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt att rätta, komplettera, uppdatera eller begära att ta bort sina personuppgifter. I så fall ska man kontakta personuppgiftsansvarig (kontaktuppgifter finns i punkt 1 ovan).
 • Det är frivilligt att lämna sina personuppgifter. Att inte lämna sina personuppgifter eller att radera uppgifterna på användares begäran kan innebära att det blir omöjligt för personuppgiftsansvarig att ta åtgärder som beskrivs i punkt 3)
 • Personuppgiftsansvarig hanterar och skyddar personuppgifter enligt lagen och särskilt artiklar 36-39a i den ovan nämnda personuppgiftslagen.
 • Den som fyller i blanketten lämnar sin e-post för att möjliggöra kontakt med personuppgiftsansvarig.
 • Personuppgiftsansvarig får ändra regler avseende integritetsskydd när som helst. Webbkakor
 • Personuppgiftsansvarig använder sig av “webbkakor” enligt artikel 173 och artikel 174 i den polska lagen av den 16 juli 2004 Telekommunikationsrätten (enhetlig text: Polens författningssamling Dz. U. 2014:243) för att samla uppgifter om hur webbsidan med adress: https://galanlogistics.pl, nedan kallat “Webbsidan”, används av besökare (“Användare”).
 • Webbsidan använder webbkakor. Webbkakor är textfiler som lagras på Användares slutanordning och möjliggör att använda webbsidan. Personuppgiftsansvarig använder webbkakor för att:
  a) anpassa webbsidans innehåll efter Användares individuella behov och preferenser,
  b) skapa analyser, rapporter och statistiker om hur webbsidan används av Användare inom Google Analitics som levereras av tredje part, dvs. Google Inc. Personuppgiftsansvarig använder inte Google Analitics för att para uppgifter för att identifiera Användaren. Webbkakor används av Google Inc. enligt det integritetsskydd som finns tillgängligt på företagets hemsida. Webbkakor från Google Analitics ägs av tredje parter. Användare får utnyttja möjligheter som erbjuds av sin webbläsare eller använda sig av spärrande mjukvara tillgänglig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Tilläggsprogrammet ska laddas ned och installeras enligt anvisningar från Google Inc.
  c) anpassa marknadsföringsinnehåll efter Användare inom Google Analitics som levereras av tredje part, dvs. Google Inc. Personuppgiftsansvarig använder inte Google Analitics för att para uppgifter för att identifiera Användaren. Webbkakor används av Google Inc. enligt det integritetsskydd som finns tillgängligt på företagets hemsida.
 • När Användare besöker webbplatsen skickar webbplatsens system minst en webbkaka till Användarens dator för att identifiera webbläsaren. Data som skickas av Användarens webbläsare sparas automatiskt på servern. Varje Användare får spärra webbkakor och förbli anonym dock webbplatsen kan då inte identifiera Användaren och hens preferenser. Att begränsa tillgång till webbkakor kan därför påverka några av webbplatsens funktioner. För att spärra webbkakor eller meddelas varje gång de lagras på Användarens slutanordningen, modifiera din webbläsares inställningar.
 • Personuppgiftsansvarig har tillgång till webbkakor. Webbkakor som sparas på slutanordningar får användas av leverantören till Google Analitics.
 • Webbkakor och uppgifter som lagras i webbkakor eller tillgång till webbkakor innebär inga ändringar i anordningens konfiguration eller i mjukvara som har installerats på anordningen.
 • Om Användaren inte ändrar sin webbläsares standardinställningar när det gäller webbkakor, ska webbkakorna sparas på hens slutanordningar och användas enligt regler som anges av webbläsarens leverantör. Därför kan webbkakor lagras på Användarens slutanordning och Personuppgiftsansvarig får tillgång till data som lagras i webbkakor.
 • Uppgifter om hur att hantera webbkakor i olika webbläsare finns på följande webbsidor:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL