03 Kariera

Wartości firmy

Menedżerowie Firmy Galan Logistics przywiązują dużą uwagę do doskonalenia umiejętności komunikacyjnych swoich pracowników w procesie współpracy z klientami. Pracownicy firmy z kolei wykazują wysoki poziom aktywności w życiu codziennym firmy i chcą wdrażania w życie zasad, których sami są Twórcami. Podczas jednego ze spotkań integracyjnych menedżerowie firmy wraz ze współpracownikami skupili się na określeniu wartości, jakimi każdy kieruje się w życiu zawodowym. Odniesienia do wartości, prowadziły do pragmatycznego wypracowania zachowań określających każdą wartość. Dodatkowo pracownicy podczas spotkania przedstawili propozycje korzyści zastosowania działań, pod przykład konkretnego zachowania, które może być zastosowane, definiując daną wartość. Kolejno skupili się na utworzeniu rankingu wartości tak, aby wyłonić 5 z nich, które będą najbardziej charakteryzować ich grupę.

Dzięki wspólnej pracy menedżerowie firmy wraz z pracownikami wypracowali wartości, którymi to właśnie kierują się w pracy codziennej.