02 Usługi

Serwis

W celu usprawnienia całego procesu zarządzania łańcuchem dostaw zainwestowaliśmy w halę warsztatową trzystanowiskową, która pełni funkcję pomocniczą dla wykonywanych usług transportowych. Dysponujmy 3 stanowiskami naprawczymi na których serwisowane są ciągniki siodłowe wraz z naczepami wchodzące w skład taboru własnego Galan Logistics oraz naszych podwykonawców.

Formularz zapytania ofertowego