02 Tjänster

Service

För att uppgradera hela leveranskedjehanteringen har vi investerat i en serviceverkstad med plats för tre fordon som stöd för våra transporttjänster. På dessa 3 servicepunkter underhåller vi dragbilar med påhängsvagnar som ägs av Galan Logistics och våra underleverantörer.