spedycja lotnicza

Flyg- och sjötransporter

Företaget GALAN LOGISTICS erbjuder komplexa tjänster inom anordnande av flyg-, sjö- och vattentransporter till alla destinationer. Tack vare samarbete med största rederier och samarbetspartners garanterar vi komplexa logistiktjänster som omfattar:

  • bokning av färjebiljetter
  • transporter av stora gods via inlandsvattenvägen
  • sjötransporter FCL / LCL
  • anordnande av godsomlastningar i terminaler både i landet och utomlands
  • distribution av gods landsvägen
  • tulltjänster
  • anordnade av cargoförsäkringar
  • komplex rådgivning samt logistiska tjänster.