02 Tjänster

Service

För att uppgradera hela leveranskedjehanteringen har vi investerat i en serviceverkstad med plats för tre fordon som stöd för våra transporttjänster. På dessa 3 servicepunkter underhåller vi dragbilar med påhängsvagnar som ägs av Galan Logistics och våra underleverantörer.

 

Kontakt:

Paweł Wójcik
Chef för tjänsten
+48 91 447 15 30
pawel.wojcik[at]galanlogistics.pl

Request form