Firma Galan Logistics odświeża swoją markę, wprowadzając nowe logo i identyfikację wizualną

Nowe Logo
więcej

To pozytywna zmiana wynikająca z dynamiki rozwoju firmy w ostatnich latach, będąca elementem budowania silnej marki, gwarantującej bezpieczeństwo dostaw ładunków. Ostatnie 10 lat to czas dynamicznego rozwoju i nieustannego wzrostu firmy Galan Logistics. Dynamizm rozwoju przejawia się w stałym inwestowaniu we własny tabor oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych. Inwestycja w kadrę, ciągłe szkolenia pracowników, zapewniające najwyższą jakość obsługi wszystkich klientów, to tylko niektóre elementy świadczące o intensywnym rozwoju firmy. Odświeżenie identyfikacji wizualnej ma podkreślić zachodzące zmiany w firmie.

Nowy wizerunek jest odzwierciedleniem przede wszystkim bezpieczeństwa świadczonych przez firmę Galan Logistics usług oraz jej dynamicznego rozwoju. Marka Galan Logistics, jest marką dobrze rozpoznawalną i kojarzy się z bezpieczeństwem, stąd nawiązanie do poprzedniego logo.

W nowej odsłonie identyfikacji wizualnej firmy Galan Logistics przejawiają się motywy głowy smoka ze statku wikingów, tarczy, korony oraz drogi.

1Statek wikingów symbolizuje szybkość, zdecydowanie i odwagę. Cechą charakterystyczną drakkarów były rzeźby przedstawiające głowy smoków, które zapewniały jednostkom bezpieczeństwo
i pomyślną podróż.
2
Element tarczy, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i nadaje całości logo estymy i prestiżu.

3Korona znajdująca się nad tarczą symbolizuje wysoką pozycję
i szacunek, informuje o ambicjach firmy oraz o głównych kierunkach przewożonych ładunków.

4Motyw drogi odwołuje się bezpośrednio do transportu jako najważniejszej usługi świadczonej przez firmę Galan Logistics.

Wszystkie elementy spójne ze sobą tworzą nową odsłonę identyfikacji wizualnej Firmy Galan Logistics.

herb
Po prawej stronie herbu umieszczono napis Galan Logistics będący głównym elementem poprzedniego logo. Projektując napis zastosowano dynamiczną czcionkę gwarantującą pełną czytelność nazwy firmy. Kolorystyka logo symbolizuje przywiązanie do tradycji oraz świadczy o  bezpieczeństwie i terminowości dostaw przewożonych ładunków.

new_logo_galan